Hodina.cz
portál věnovaný akciím a financím www.akcie.net
akcie na internetu
Větší akciové podíly
Vyvlastnění akcionářů

Užitečné odkazy:

Poptávky po českých akciích
Obchodní rejstřík a sbírka listin
  Aleš Hodina
   
Přežije jen sebevědomý akcionář

Tento rozhovor byl publikován 30.9.2002 v Denících Bohemia, stále je však v mnoha ohledech velmi aktuální.


Pan Ing. Aleš Hodina je jako soukromý investor nezvykle častým hostem médií. Čemu přikládáte zvýšený zájem novinářů o Vaši osobu?
Myslím, že moje osoba není až tak zajímavá, novináře spíše zajímají některé kauzy, ve kterých se angažuji.
Ale o jiné menšinové akcionáře se zajímají novináři málokdy.
To je určitě chyba, ale novináři jsou zvyklí jít tam, kde se něco děje. Naprostá většina akcionářů se o svůj majetek uložený v akciích prakticky nezajímá, natož aby se kvůli němu nějak aktivně angažovali, protože mají jiné priority. Své akcie hodnotí jen z pohledu investované tisícikoruny za kupónovou knížku. Ono se ale říká: "Lehko nabyl, lehko pozbyl." Takové akcionáře pak mohou tuneláři snadno okrádat a novináři se o tom ani nemají od koho dovědět, protože sami tito akcionáři to třeba ani netuší.
Skupiny aktivních menšinových akcionářů jsou označovány za "vyděrače". Považujete toto označení za příhodné?
To myslíte vážně? Chcete srovnávat investora a zločince?
Proč tedy ono označení "vyděrač"?
Pokud vím, označování aktivních akcionářů za vyděrače je oblíbenou, ale průhlednou taktikou tunelářů. Přesně podle hesla "Zloděj křičí: Chyťte zloděje!" se snaží znemožnit ty, kdo jim brání v nerušeném tunelování podniků.
V médiích byly prezentovány některé Vaše spory s velkými tuzemskými společnostmi, např. s Komerční bankou. O co šlo nebo jde v tomto sporu?
Bývalí manažeři dosazení státem nezanechali Komerční banku v nejlepším stavu, a stát proto rozhodl o zvýšení jejího kapitálu. Kdyby však mělo jít opravdu jen o pomoc bance, umožnili by i ostatním akcionářům, aby si koupili co nejvíce nových akcií a přinesli tím bance další peníze. Avšak ve druhém kole úpisu mohl akcie nabývat jen stát, a to za nejnižší možnou cenu. Tím si před privatizací levně navýšil svůj podíl v bance zhruba ze 40 na 60 procent a vydělal tak na úkor ostatních akcionářů. Málo se ví, že tento postup označil za nezákonný i Nejvyšší soud České republiky. Bohužel ale nepřikázal nápravu, takže se nakonec nic nezměnilo.
V jaké fázi je soudní pře?
Protože všechny české soudy rozhodly nakonec vždy ve prospěch státu, podal jsem stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Zatím nebyla vyřešena.
Chtěl byste komentovat ještě některý jiný z Vašich případů?
Například Stock Plzeň. Někteří novináři, kteří možná měli málo chlebíčků a nemohli se tedy dočkat konce valné hromady, následně psali o jejím "napadení", neúměrném protahování a podobně. Zapomněli ale, že valná hromada není čajovým dýchánkem, ale pracovní schůzí akcionářů, kteří zde prostřednictvím svých návrhů, žádostí o vysvětlení a případných protestů mohou realizovat své právo na řízení firmy. Probíhají-li v podniku pochybné operace, může se jejich projednání protáhnout. Valná hromada Stocku přitom trvala jen několik hodin.
Co říkáte na námitku, že podáváte akcionářské žaloby vůči společnostem, byť máte jen několik málo kusů akcií? Tedy že Vaše chování není ekonomicky racionální, pokud neočekáváte nějaké mimořádné plnění od společnosti.
Tak třeba akcií Stocku mám opravdu jen několik, tato akcie však má hodnotu mnoha tisíc korun. Navíc počet akcií by neměl být vůbec rozhodující pro uplatnění práv akcionáře. Náklady, které akcionář vynaloží na soudní řízení, mu v případě úspěchu jeho žaloby musí hradit protistrana.
Nepřipadáte si někdy jako v příběhu Davida a Goliáše?
Případně jako v boji s větrnými mlýny, že? Někdy ano, ale nezapomeňte, jak souboj Davida s Goliášem nakonec dopadl.
V USA jsou běžné spory mezi nadnárodními korporacemi a jednotlivci, takzvanými "giant killers". Posledním případem, kterému média věnovala pozornost, je spor tlouštíků proti prodejcům rychlého občerstvení. Vidíte nějakou analogii mezi takovými spory a těmi, které vedete vy?
Tyto žaloby v USA bývají postaveny na nějaké drobné skulince v zákoně nebo na dosud nezvyklém výkladu práva, který se žalobce snaží prosadit. Někdy jsou takové žaloby na první pohled směšné, ale nakonec pomohou změnit postoj celé společnosti ke škodlivým jevům, jako v případě tabákových výrobků. Spory, které vedu já, nejdou tak daleko, většinou se týkají zcela zřejmého porušování zákona a poškozování akcionářů. Myslím, že v obou případech se úroveň právního prostředí těmito spory zlepšuje, bohužel ale v našem v případě jsme teprve na úrovni, kde byly USA asi tak před 40 lety.
Čemu se věnujete vedle správy svých investic?
Podnikám jako investiční poradce a jsem také soudním znalcem se specializací na oceňování cenných papírů a kapitálový trh.
Domníváte se, že nastane doba, kdy naše ekonomické a právní prostředí bude stejně kultivované jako v Evropské unii?
Evropská unie rozhodně v tomto není homogenním celkem. Rozdíly mezi zaostalejším jihem a vyspělejším severem jsou stále zřetelné a i mezi jednotlivými státy existují rozdíly dané historickým vývojem jejich právní kultury. Nicméně máme určité předpoklady, vyplývající jednak z tradic právního systému Rakouska-Uherska a první republiky, snad ještě ne úplně zapomenutých, jednak z vlivu sousedních zemí, které patří mezi nejvyspělejší země Evropské unie, aby se naše právní prostředí rychleji blížilo té rozvinutější části Evropy. Nic ale nepřijde samo.
Děkuji za rozhovor.
Antonín Továrek

Sdílet
Počet přístupů
© Ing. Aleš Hodina